Жеке Исламдық қаржы құралдарын әзірлеу және енгізу

  • Мурабаха (Бөліп төлеуге сату)
  • Мушарака (Серіктестік)
  • Иджара (Лизинг)
  • Мудараба (Сенімді басқару)
  • АрРахн (Исламдық ломбард)